beuk Kralingse Bos

Deze bijzondere stadsplank is gemaakt van een beuk uit het Kralingse Bos. Het Kralingse Bos is een stadsbos dat grenst aan de wijken Kraingen en Crooswijk. Het gebied is ongeveer 200 hectare groot en wordt begrensd door de Kralingse Plaslaan, de Kralingseweg, de Bosdreef en de Boszoom. In 1911 nam de Gemeenteraad van Rotterdam de beslissing om op de laag gelegen landen rondom de Kralingse Plas een stadsbos aan te leggen. De polders werden opgehoogd met slib dat men overhield bij het graven van de Waalhaven.

Er lopen misschien nog Rotterdammers rond die het bos eigenhandig mee hebben aangelegd. In 1928 mochten kinderen namelijk helpen tijdens de ‘Rotterdamsche Boomplantdagen’ Het is vandaag een dag vol vreugde zongen ze “Want er wordt een bosch geplant”. Het moest een plek worden waar de stedeling kon ontspannen na een week van noeste arbeid en die functie heeft het prak eigenlijk nog steeds.

De beuk is een boom die je herkent aan hun bijna altijd gladde stam met een bast die grijsgroen van kleur is. In bossen geven ze het effect van een kathedraal: kronen en stammen vormen als het ware de pilaren en gewelven van de kathedraal. Beuken kunnen wel 200 tot 300 jaar oud worden.