Eau d’Amsterdam

Als je de geur van Amsterdam in een fles zou vangen, hoe zou dat dan ruiken? Het creatieve bureau Tijdmakers creëerden Eau d’Amsterdam. Grootste inspiratiebron waren de 75.000 Iepen die Amsterdam rijk is. Met in het bijzonder het moment in de lente waarop de hele stad bedekt is met de zaadjes van de bomen, als een wonderlijk sneeuwlaagje.

Dat past toch prachtig samen met onze Stadsplankjes van Iepen?
Wat een tof product en bijzonder mooi vorm gegeven. Hebben of meer info? http://eaudamsterdam.com/Eau d’Amsterdam

If you could capture the scent of Amsterdam in a bottle, how would it smell? The creative agency Time Makers has created Eau d’Amsterdam. The biggest inspiration for the scent was the 75,000 elms that Amsterdam has to offer. There is, in particular, a time in the spring when the whole city is covered with the seeds of the trees, like a wonderful layer of snow. 

Now doesn’t that fit nicely with our elm cutting boards? 
It’s a great product and it comes in a beautiful bottle. Would you like more info? http://eaudamsterdam.com/